Tillgänglighet för Trafiken.nu

Trafikverket, Göteborgs Stad och Västtrafik står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur Trafiken.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga stora kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen utifrån gällande lagkrav. En översyn pågår för närvarande.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Trafiken.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du använda kontaktformuläret längst ner på sidan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Använd kontaktformuläret längst ner på sidan för att rapportera ett problem med tillgängligheten på webbplatsen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller till stor del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kända brister

Vi har kända tillgänglighetsbrister på Trafiken.nu. Nedan listas dessa:

Äldre nyhetsartiklar

Det finns äldre, icke aktuella, nyhetsartiklar som saknar beskrivning av vad omslagsbilden visar. Äldre artiklar kommer över tid att arkiveras eller åtgärdas.

Otillgängliga dokument

Publicerade dokument ska uppfylla tillgänglighetskraven, exempelvis PDF-dokument. Vissa av dessa dokument är tillgänglighetsanpassade, men inte alla.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartor som inte är avsedda för navigation är undantagna. Inga kartor på Trafiken.nu är avsedda för navigation.

Hur vi har testat webbplatsen

KnowIT har gjort en oberoende granskning av tillgängligheten på Trafiken.nu.

Senaste bedömningen gjordes den 4 mars 2019 och är godkänd av samverkande parter. Funna brister har åtgärdats enligt granskarens förslag.

Webbplatsen publicerades före den 23 september 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 april 2023.

Att kontakta en offentlig organisation

Observera att ditt meddelande kan komma att diarieföras hos Göteborgs Stad, Västtrafik eller Trafikverket. För information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter se här.