Kartor

Varför uppdateras inte kartorna direkt när en ny väg öppnas?

Bakgrundskartorna på webbplatsen uppdateras ungefär var tredje månad. Det innebär att förändrade vägar dröjer ett tag innan de visas i kartorna. För apparna är det Apple Kartor (iOS) och Google Maps (Android) som måste uppdateras med nya vägar för att de ska synas.

Trafikinformation

Varifrån kommer trafikinformationen om hur trafiken flyter?
Restiderna som visas i kartan kommer delvis från Trafikverkets vägutrustning men framförallt är det köpt data från en extern leverantör. Den köpta datan består delvis av information som kommer från gpser i fordon och dels från gpser i mobiltelefoner. Utifrån framkomligheten färgläggs sträckorna olika, detta för att ge en klar bild av hur trafiken flyter.

Hur bestäms färgerna på trafikinformationen om hur trafiken flyter? 
Färgen på varje sträcka bestäms av en algoritm som tar hänsyn till medelhastighet vid lågtrafik (nattetid) och aktuellt trafikflöde på just den sträckan. Det finns alltså inte något fast hastighetsintervall som styr vilken färg som visas för vilken hastighet. 

Kan jag hämta information från Trafiken.nu och använda i egna tjänster? 
Vi rekommenderar att data hämtas från de öppna API:er som vi själva använder som källa, se Om öppna data.

Vem skriver alla meddelanden?
I Göteborg kommer vägtrafikmeddelanden från Trafik Göteborg. Meddelanden för kollektivtrafiken kommer från Västtrafiks kundinformationscenter, KIC.

Läs mer om Trafikinformation inom Trafikverket här: www.trafikverket.se/trafikinformation/vag

Hur hittar jag planerade trafikstörningar?
Det finns flera sätt att hitta planerade trafikstörningar (vägarbeten, evenemang etc.). I kartan går det att välja kartlagret ”Planerade händelser” under Visa på kartan. 

Vem ansvarar för vägarna?
Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar, till exempel större genomfartsleder genom en stad eller ett samhälle. Landets kommuner har ansvar för alla kommunala vägar och gator. De kan ha lokala ordningsstadgar som reglerar om det är kommunen eller en fastighetsägare som röjer snö, bekämpar halka och forslar bort snö. Enskilda väghållare ansvarar för sina vägar via vägföreningar, som kan få skötselbidrag från Trafikverket.

Kameror

Hur ofta uppdateras kamerabilderna?
Bilderna uppdateras normalt en gång varje minut. På vissa av kamerabilderna finns en tidsstämpel som visar när bilden uppdaterades. Under bilden visas när bilden är hämtad från respektive API. När kameran används av Trafikledningscentralen i samband med olyckor och andra hinder uppdateras inte webbilderna. Det gäller däremot inte på de platser där det finns särskilda webbkameror.

Varför saknas vissa kamerabilder?
Kameror används dagligen av vägtrafikledningen. Ibland behöver de helt enkelt servas. Om en kamerabild saknats en längre tid är det ofta på grund av ett vägarbete vid platsen där man valt att plocka bort kameran tillfälligt.

Varför finns det bara kameror längs vissa vägsträckor?
Kameror för trafikövervakning används i första hand för vägtrafikledning. Kamerasystemen byggs ut efter hand på det vägnät där det finns störst behov. En separat webbkamera sätts numera alltid upp för att säkerställa att bland annat Trafiken.nu kan få bilder även när kamerorna används för vägtrafikledning.

Varför kan man inte se rörliga bilder från kamerorna?
I dagsläget publiceras endast stillbilder från kamerorna. Tjänsterna är i dagsläget inte anpassade till att visa rörliga bilder. 

Varför är det svarta fält i vissa kamerabilder? 
Det är enligt lag inte tillåtet att visa kamerabilder på webben där det går att identifiera personer. Därför är vissa strategiska platser, som till exempel övergångsställen, och byggnader maskerade med svarta fält i bilderna.  

Går det att få tillgång till gamla kamerabilder? 
Nej, inga gamla kamerabilder sparas. Informationen är färskvara och så fort en uppdaterad kamerabild kommer in raderas den gamla bilden.

Cykelreseplaneraren

Varför finns inte alla vägarbeten på cykelbanor med i kartan?
Idag har vi möjlighet att visa planerade vägarbeten i cykelvägnätet som Göteborgs Stad ansvarar för. Markera "Gång- och cykelväg" under "Visa i kartan". 
Om du söker en cykelresa i cykelreseplaneraren, kommer eventuella vägarbeten inom Göteborgs kommun som påverkar den föreslagna resvägen att visas i kartan.

Varför är inte trafikljusen medräknade i cykelreseplaneraren?
Vi jobbar kontinuerligt med cykelreseplaneraren och är medvetna om att denna funktion är efterfrågad. 

Hur felanmäler man cykelvägar?
Cykelvägar är i störst utsträckning kommunägda, därför gör du enklast din felanmälan till kommunens trafikkontor eller gatukontor. I Göteborg och inom Göteborgs Stad kan du använda dig av cykelappen "Cykelstaden" för att felanmäla eller vända dig direkt till Göteborgs Stads kontaktcenter, tel: 031-365 00 00.

Reseplanerare med flera trafikslag

Kan jag göra en reseplanering på Trafiken.nu? 
Sedan den 28 mars 2018 finns inte längre möjligheten att reseplanera på Trafiken.nu. Sök din resa i appen To Go eller i reseplaneraren på Västtrafiks hemsida.