Kameran är placerad på E6.E20 vid Gårdstenstunneln och är riktad mot Angered.

Fler kameror i samma område