Gång- och cykeltrafik

Dalängsgatan, FV-schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2024-04-02 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2025-04-02 kl. 23:59

Uppdaterad:2024-04-08 kl. 06:21
Källa:Göteborgs Stad