Gång- och cykeltrafik

Dalängsgatan, Övrigt – ej schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2024-04-02 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2025-02-28 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-04-08 kl. 06:21
Källa:Göteborgs Stad