Vägtrafik, pågående händelse

Göteborgsvägen Älvängen i Ale kommun, i båda riktningar

Vägarbete · Göteborgsvägen i Älvängen utanför Gustavas Plats kommer stängas av för all motortrafik och man kommer få köra via Gustavas Plats. Tillfälliga busshållplatser kommer anläggas lite mer söder ut på Göteborgsvägen. Gång och cykelbanan kommer vara öppen under hela byggtiden.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2024-03-25 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2024-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-03-12 kl. 08:12
Källa:Ale kommun