Vägtrafik, pågående händelse

Fornminnesvägen i Ale kommun, i båda riktningar

Vägarbete · Fornminnesvägen kommer stängas av för genomfart av motortrafik och det kommer börja i anslutning till Smedjebacken och sedan förflyttas söder ut tills man är färdig fredag vecka 27.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2024-02-12 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2024-07-05 kl. 15:00

Uppdaterad:2024-01-25 kl. 09:01
Källa:Ale kommun