Vägtrafik, pågående händelse

Hjortmosseporten i Trollhättans kommun, i båda riktningar

Vägarbete · Uppdatering datum Gående och cyklister kan passera. Hjortmosseporten är stängd för fordonstrafik med anledning av vatten- och avloppsarbeten och byggnation av ny gång- och cykelbana. Alternativ väg via Karlstorpsvägen eller Drottninggatan/ Erik Carlssons rondell. Delar av gångstigen på gamla banvallen är avstängd.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2024-01-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-09-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-06-20 kl. 10:48
Källa:Trollhättans stad