Vägtrafik, pågående händelse

Hjortmossegatan i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Vatten- och avlopparbete i området.
Avstängd del på Hjortmossegatan, strax väster om korsning med Karlstorpsvägen, och ca 60 meter väster om nämnda korsning är avstängd för grävning i vägbana.

Förslag på omledningsväg via Karlstorpsvägen, Lasarettsvägen och Hjortmosseporten och Hörngatan.

För gående och cyklister finns framkomlighet.


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-03-06 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-02-28 kl. 10:31
Källa:Trollhättans stad