Gång- och cykeltrafik

Olof Wijksgatan, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2022-02-21 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-09-09 kl. 09:15
Källa:Göteborgs Stad