Gång- och cykeltrafik

Mölndalsvägen, Övrigt – ej schakt

Arbete pågår.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2021-04-19 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-05-12 kl. 10:35
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret