Trafiken på Hisingsleden leds om

Hisingsleden · Helgen den 16-18 september stängs delar av Hisingsleden inför en trafikomläggning. Räkna med något längre restid.

I nuläget pågår flera arbeten längs södra delen av Hisingsleden för att öka framkomligheten och säkerheten. Dels håller man på att bredda vägen till två körfält i varje riktning mellan Vädermotet och Björlandavägen. Dels sker arbeten med att bygga tre planskilda korsningar – Volvomotet, Kålseredsmotet och Björlandamotet.

Omledning till närliggande vägar

Redan idag påverkas trafiken längs Hisingsleden på olika sätt och nu sker nästa förändring som utförs i två steg.

Från fredagen den 16 september klockan 19.00 till måndagen den 19 september klockan 05.00 stängs Hisingsleden i båda riktningar mellan Assar Gabrielssons väg och Gustav Larsons väg. Under den här tiden leds trafiken om enligt kartan nedan. Räkna med något längre restid.

Klicka på kartan för större bild:

Hisingsleden_2209_indesign_etapp1_liten.png

Ny tillfällig väg

Avstängningen görs för arbeten inför en trafikomläggning till en ny tillfällig väg – som kommer att gå parallellt med Hisingsleden – som genomförs måndagen den 19 september klockan 05.00. Den nya vägen har samma antal körfält som den befintliga Hisingsleden och sänkt hastighet från 70 till 50 kilometer i timmen.

Klicka på kartan för större bild:

Hisingsleden_2209_indesign_etapp2_liten.png

Den här förändringen gäller fram till vår/sommar 2023, då trafiken läggs tillbaka till permanent vägsträckning.

Orsaken till omläggningen är att projektet måste frigöra ytor för att kunna bredda den delen av Hisingsleden.

Trafikverkets information om arbetet längs Hisingsleden hittar du under rubriken "Mer information".