Lundbytunneln stängs nattetid

Tunnlar · Nätterna mellan den 28 november och 2 december är Lundbytunnelns ena rör avstängt. Trafiken leds om – följ orange skyltning.

Under vecka 48, den 28 november-2 december, utförs nattliga underhållsarbeten i Lundbytunneln. Medan arbetet pågår stängs ett tunnelrör och trafiken leds om – följ orange skyltning på plats.

Följande gäller:

Måndag-fredag 28 november-2 december: östergående riktning stängs kl. 20.00-05.30.

Trafiken i östergående riktning går mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.