Detta gäller vid snöröjning och halka

Vintertrafik · Även när det är halt eller har snöat ska du kunna ta dig fram på vägarna. Men vem ansvarar för snö och halkbekämpning i trafiken? Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Som trafikant ska du kunna ta dig fram på vägarna även om det är halt eller har snöat. När och var det skottas kan vara bra att ha lite koll på innan du ger dig ut i vintertrafiken.

Vem sköter snöröjningen?

Vem som skottar var och när beror på vilken väg det gäller. Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på de statliga större lederna och vägarna.

Kommunala vägar, gator, hållplatser och gång- och cykelbanor hör till Göteborgs Stads ansvar. Staden har full beredskap för att hantera snö och halka från den 15 oktober till 15 april.

Fastighetsägare har också ett ansvar att snö- och halkbekämpa sina trottoarer. I centrala Göteborg finns det även fastighetsägare som ansvarar för gång- och cykelbanor. Därför kan snöröjningen variera i staden.

Har du egen tomt är det bra att känna till att du inte får skotta och lägga ut snö på gatan. Den lägger du på din egen tomt. Detta för att inte plogbilen ska täppa till din uppfart med snön du lagt på gatan. Eller för att gatan inte ska bli oskottad om plogbilen redan varit där.

Om det snöar mycket

Kraven på plogning är som högst ställda på det mest trafikerade vägarna. Där sker plogning när det har kommit några centimeter snö. På vägar med mindre trafik är kraven lägre. Då kan ett par centimeter snö få ligga kvar på vägen efter avslutat snöfall.

Om det kommer mycket snö i Göteborg, mer än 10 centimeter, kan det vara svårt att få undan all snö inom 12 timmar. Skulle det snöa ännu mer har Göteborgs Stad följande prioriteringsordning:

1. Stora vägar som trafikeras av kollektivtrafik och blåljustrafik
2. Hållplatser
3. Gång- och cykelbanor

Du kan läsa mer om Göteborg Stads vinterväghållning på goteborg.se. Länk hittar du under rubriken "Mer information."

Var är plogbilen?

När det gäller de stora statliga vägarna där Trafikverket ansvarar för vinterväghållning, vinterklassas dessa vägar. Vilken klass vägen har avgör hur snabbt vägen kommer att plogas. Och om den ska vara snöfri eller inte efter snöfall.

På Trafikverkets hemsida kan du se när plogbilen kommer och hur vägarna klassas i olika län. Länk hittar du under rubriken ”Mer information.”

Blir det snö? Kika i appen!

I appen Trafiken.nu Göteborg kan du se vägvädret i hela Västra Götaland. På Trafikverkets hemsida kan du se vägväder för hela Sverige, vilket kan vara bra att veta om du planerar en längre bilresa. Och glöm inte att vinterdäcken ska vara på senast den 1 december!