Bättre halkbekämpning med nya vägväderstationer

Vinterväghållning · Här kommer en nyhet till dig som brukar cykla på vintern. Med hjälp av nya vägväderstationer runtom i staden ska halkbekämpningen för gående och cyklister bli bättre.

Under november ska 15 nya vägväderstationer placeras ut på gång- och cykelbanor på flera ställen i Göteborg. Detta görs för att Göteborgs Stad ska kunna hålla koll på det lokala väglaget och för dig som går eller cyklar i vinter ska det leda till bättre framkomlighet.

Underlag för halkbekämpning

Stationerna kan mäta yttemperatur, luftfuktighet och lufttemperatur. Med hjälp av informationen kan trafikkontoret bedöma när och var det behövs halkbekämpning.

– Vi får ett bättre underlag för att bedöma om vi behöver göra några åtgärder på platsen, och de som går och cyklar där får bättre förutsättningar att ta sig fram, säger Håkan Johansson, planeringsledare på trafikkontoret.

Till att börja med placeras stationerna ut på gång- och cykelbanor i Frölunda-Högsbo, Majorna-Linné, Centrum, Lundby-Biskopsgården och Örgryte-Härlanda. Om Göteborgs Stad är nöjda med funktionen räknar man med att placera ut fler stationer i andra områden.

Ny funktion i Cykelappen

Förhoppningen är också att datan från vägväderstationerna ska kunna läggas in i en väderprognoskarta i Cykelappen, så att du som cyklar lättare kan planera din resa efter vägvädret.

– Med hjälp av den funktionen ska du som cyklist kunna göra ett aktivt val om du behöver cykla tidigare för att hinna i tid eller kanske välja ett annat färdsätt. Vi hoppas kunna sjösätta detta redan i vinter, säger Håkan Johansson.

Vägväderstationerna är en del av ett pågående digitalt vinterprojekt som handlar om att få bättre data för vinterväghållningen. Projektet pågår till år 2024.

Mer om detta kan du läsa du hos Göteborgs Stad via länken under "Mer information".