Avfart från E6 mot E45 centrum stängs

E6/E45 · Natten den 1-2 december stängs avfarten från E6 söderifrån mot E45 centrum i Gullbergsmotet. Trafiken leds om – följ skyltning.

Avfarten mot E45 centrum i Gullbergsmotet är stängd mellan klockan 21:00 och 05:00 natten den 1-2 december. Trafiken leds istället om via Tingstadstunneln, Tingstadsmotet och Marieholmstunneln. Detta innebär en omväg, så räkna med något längre restid.

Länk till karta finns under rubriken "Mer information".