Gårda · Den 30 maj till 17 juni stängs Fabriksgatan för utfart mot Ullevimotet och trafiken vid Rantorgetrondellen får samsas i ett körfält. Orsaken är arbete med en byggkran.

En byggkran vid Gårda City Gate ska plockas ned och påverkar trafiken vid Rantorgetrondellen under perioden 30 maj till 17 juni. Detta innebär att ett körfält stängs i rondellen samtidigt som utfarten från Fabriksgatan stängs för trafik mot Rantorgetrondelllen och Ullevimotet.

Undantaget är helgen 11-13 juni då anslutningen från Fabriksgatan är öppen.

Trafiken från Fabriksgatan i norrgående riktning hänvisas istället till Gårdamotet. Bilister från Ullevigatan mot Rantorget passerar förbi arbetsområdet men får samsas med övrig trafik i ett körfält. 

Gång- och cykeltrafiken i området påverkas inte.

Klicka på bilden för en större karta

karta_rantorgetrondellen_ullevimotet_2205_liten.png

Helgen 11-13 juni utförs arbeten vid Gårdamotet där trafiken påverkas genom att påfarten från Fabriksgatan till E6 norrut i Gårdamotet stängs.

Denna helg hänvisas norrgående trafik på Fabriksgatan istället till utfarten vid Rantorgetrondellen som då tillfälligt öppnas. Men trafiken i rondellen leds fortfarande endast i ett körfält.

Under "Mer information" hittar du länk till vår nyhet om kommande arbeten vid Gårdamotet.