Hisingen · Den 23 maj-6 juni stängs en del av Lindholmsallén i höjd med Karlatornet. Biltrafiken i riktning mot Lindholmen/Eriksberg leds om via Polstjärnegatan.

På Lindholmen pågår byggnation av Karlatornet, ett arbete som periodvis påverkar trafiken i närområdet. Den 23 maj-6 juni är Lindholmsallén avstängd på en sträcka förbi arbetsområdet vid Karlatornet. Det innebär att biltrafiken i riktning mot Lindholmen/Eriksberg leds om via Lilla Karlavagnsgatan och Polstjärnegatan – se karta.

Gång- och cykeltrafiken hänvisas som tidigare till motsatt sida av Lindholmsallén. Bussarnas körvägar påverkas inte.

Mer information om projekt Karlastaden hittar du via länken under rubriken "Mer information".

Karta_Lindholmsallén_liten_2205.png