Dags för Göteborgsvarvet

Göteborgsvarvet · Lördagen den 21 maj kl. 13 går starten för Göteborgsvarvet. En folkfest som påverkar all trafik. Räkna därför med längre promenader och resvägar. Om du kan - lämna bilen hemma.

Göteborgsvarvet lördagen den 21 maj är årets stora löparfest där tiotusentals löpare tar sig fram längs våra gator. Det gör också att all trafik påverkas i staden – både före och efter loppet. Med flera stora omfattande arbeten i centrala staden, samt den pågående renoveringen av Tingstadstunneln, är trafikpåverkan i år större än vanligt – för alla trafikanter.

Undvik därför att köra bil i centrum om du inte måste. Kika på kartan nedan för hur du bäst tar dig fram. Planera din resa, räkna med längre promenader och resvägar.

Tänk också på att dagarna innan Göteborgsvarvet pågår flera andra mindre lopp runt Slottsskogen, som kan påverka trafiken tillfälligt.

För dig som ska springa, är kollektivtrafiken bästa valet när du ska hämta nummerlapp vid Friidrottens Hus och ta dig till starten den 21 maj. Utöver ordinarie kollektivtrafik denna dag  kör gratis pendelbussar för löpare i Göteborgsvarvet. Information om pendelbussarna hittar du under ”Mer information.”

Klicka på bilden för större karta.

gbgvarvet_karta_2022-liten_epi_fix.jpg

Kollektivtrafiken tar dig fram 

Även om kollektivtrafiken får ändrade körvägar under dagen så är det ett bra val att ta sig fram i trafiken. Kollektivtrafiken påverkas mellan 12.30 och cirka 19.15. Räkna med längre restider och sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Om du tar bilen – parkera klokt

För att underlätta för löparnas framkomlighet kommer startområdet stängas av redan klockan 08, undvik därför att ta bilen till Slottsskogen och startområdet vid Margretebergsgatan. Om du måste ta bilen - välj gärna parkeringsanläggningarna i Järntorgsområdet, Gårda, Heden eller p-husen i City och ta kollektivtrafiken därifrån.

Det är förbjudet att parkera längs bansträckning, utefter lederna och på gång- och cykelbanor. Du får heller inte hindra boendes in- och utfarter.

Åby-parkering

Göteborgsvarvet erbjuder även parkering för bilar vid Åby Travbana. Härifrån går direktbussar till startområdet till Margretebergsmotet. Efter loppet går det bussar från Margretebergsmotet som tar löpare tillbaka till Åby-parkering.

Högsbo industriområde

Parkering finns också vid Högsboindustriområde. Härifrån går det bussar till och från startområdet till Margretebergsmotet.

Nordstans P-hus

Planerar du att parkera i Nordstans parkeringshus är det viktigt att känna till att i Centralenområdet är framkomligheten begränsad för alla trafikslag. Då löparna korsar Operagatan stängs gatan för trafik mellan Norra Sjöfarten och Stenpiren.

Infart till parkeringshusets denna dag når du via Norra Sjöfarten och Kanaltorgsgatan, via Åkareplatsen och Nils Ericsonsgatan samt via Bergslagsgatan och Nils Ericsonsgatan. Ut från Nordstans p-hus kommer du endast från den norra sidan vid Kanaltorgsgatan.

Du som går och cyklar

Med start och målgång i Slottsskogen är framkomligheten i och kring Slottsskogen väldigt begränsad, då många löpare och åskådare rör sig i området. Gående och cyklister hänvisas därför till gång- och cykelbanan på den östra sidan av Dag Hammarskjöldsleden – Änggården – Per Dubbsgatan och omvänt.

Under varvsdagen dubbelriktas både gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron och Hisingsbron, som får samsas på en och samma sida.

Över Älvsborgsbron dubbelriktas gående och cyklister på brons västra gång- och cykelbana, ut mot havet. Gäller klockan 9 till cirka 23.00.

Över Hisingsbron är endast en gång- och cyeklbana öppen då löparna springer i den ena. Från Hisingssidan får man därför välja att gå och cykla via gång- och cykelbanan vid Hjalmar Brantingsplatsen för att ta sig upp på bron. Gäller klockan 12.30-18.15.

Räkna med längre promenader

Under loppet kan du inte passera över bansträckningen i centrum. Du som går får därför välja gångslussarna som finns längs Östra Hamngatan, Kungsportsplatsen, Kungsportsavenyn och Vasagatan.

För dig som kör bil

Räkna med längre restider denna dag. Framför allt i de centrala delarna av staden men även för dig som kör runt för att stå och heja på flera ställen längs bana. Med begränsad framkomlighet över Älvsborgsbron mellan klockan 9.00 och cirka 23.00 finns det risk för långsamtgående trafik och köer. 

Håll dig uppdaterad i Trafiken.nu-appen

Förutom Göteborsvarvet så påverkar Tingstadstunnelns pågående renovering  trafiken i hela Göteborg. Ett tips för att få koll på trafiken under varvetdagen är att ladda ner Trafiken.nu-appen – på så sätt kan du se var köerna är just nu, få push-notiser om trafikstörningar och följa det aktuella trafikläget från över 200 trafikkameror.

Under rubriken "Mer information" hittar du länkar till Göteborgsvarvets hemsida, Västtrafik och vår nyhet om hur du tar dig fram över Älvsborgsbron.