Begränsningar på Älvsborgsbron under Varvet

Göteborgsvarvet · Lördagen den 21 maj anordnas Göteborgsvarvet, vilket bland annat påverkar bil-, gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron. Detta gäller!

Lördagen den 21 maj har det åter blivit dags för Göteborgs stora löparfest – Göteborgsvarvet. Med 45 000 löpare och cirka 200 000 åskådare på Göteborgs gator påverkas all trafik under dagen, inklusive bil-, gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron.

Körfält stängs och hastigheten sänks

Från cirka klockan 09.00 till senast klockan 23.00 påverkas biltrafiken genom att endast två körfält är öppna från fastlandet till Hisingen och endast ett körfält är öppet från Hisingen till fastlandet. Samtidigt rekommenderas hastigheten till 50 kilometer i timmen. Dessutom kommer du inte upp på Älvsborgsbron från Oscarsleden – istället leds du om via Kungstensmotet. Följ orange vägvisning.

Gång- och cykeltrafiken dubbelriktas

Under samma tider stängs den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, och alla gående och cyklister får samsas på den västra gång- och cykelbanan, ut mot havet. Eftersom denna gång- och cykelbana är relativt smal uppmanas du att ta det extra försiktigt och visa hänsyn till mötande trafik.

Du får räkna med längre restider, så var ute i god tid. Har du möjlighet så lämna bilen hemma!