Tunnlar · Under den kommande veckan pågår arbeten i flera av Göteborgs tunnlar nattetid, vilket innebär att tunnelrör stängs och trafiken leds om.

Under vecka 26, den 27 juni-1 juli, utförs installationsarbeten i Lundbytunneln, Götatunneln och Gullbergstunneln kvälls- och nattetid. Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Lundbytunneln

Måndag-tisdag 27-28 juni: östergående riktning stängt kl 20.00-05.30.
Tisdag-onsdag 28-29 juni: västergående riktning stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i östergående riktning går mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Trafiken i västergående riktning går mot Älvsborgsbron och leds vid avstängning om till det motsatta tunnelröret. Trafiken i östergående riktning mot centrum leds då om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Götaleden – Götatunneln och Gullbergstunneln

Onsdag-torsdag 29-30 juni: västergående riktning stängt kl 21.00-05.30.
Torsdag-fredag 30 juni-1 juli: östergående riktning stängt kl 21.00-05.30.

Trafiken i västergående riktning går mot Järntorget och trafiken i östergående riktning går mot Falutorget. Vid avstängning leds trafiken om på lokala gator mellan Falutorget och Järntorgsmotet. Följ orange vägvisning.