Centralenområdet · Från den 28 januari gäller en ny väg till Centralens parkering via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Följ skyltning på plats.

Sedan våren 2020 går bilvägen till Centralstationens korttidsparkering via Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan. Det kommer den att göra även fortsättningsvis men med en smärre förändring.

Den 28 januari stängs en del av Kruthusgatan för all trafik, vilket innebär att biltrafiken till och från Centralens parkering hänvisas till en nyöppnad väg mellan Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan (se karta). Detta påverkar dig som ska hämta eller lämna någon vid tåget eller bussen.

Den nuvarande Kruthuslänken förblir öppen för trafik som ska till och från verksamheterna längs den östra delen av Kruthusgatan (se karta). 

Gående och cyklister mellan Centralstationen och verksamheterna på den östra delen av Kruthusgatan leds om via den nya vägen och Gullbergsvassgatan. 

Klicka på kartan för större bild:

kruthusgatan_2112_indesign_KLAR_liten.png