Tunnlar · Håll koll på underhållsarbetena i Göteborgs tunnlar med hjälp av vårt veckoschema.

Under andra veckan i januari, 10-14 januari, utförs underhållsarbeten kvälls- och nattetid i Gnistängstunneln och Tingstadstunneln. Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Gnistängstunneln

Måndag-tisdag 10-11 januari: södra röret stängt kl 20.00-05.30.
Tisdag-onsdag 11-12 januari: norra röret stängt kl 20.00-05.30.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot Frölunda och det norra röret går i riktning mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Tingstadstunneln

Onsdag-torsdag 12-13 januari: södra röret stängt kl 22.00-05.00.
Torsdag-fredag 13-14 januari: norra röret stängt kl 22.00-05.00.

Trafiken i det södra röret går i riktning mot centrum och det norra röret går i riktning mot Hisingen. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.