Nattarbete i Lundbytunneln

Tunnlar · Nätterna 23-28 januari utförs underhållsarbete i Lundbytunneln som stänger ena tunnelröret och leder om trafiken nattetid.

Under perioden 23-28 januari, utförs arbeten med belysningen i Lundbytunneln kvälls- och nattid. Arbetet kommer endast att utföras i det östra röret, där trafiken går i riktning mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Söndag-fredag 23-28 januari: östra röret stängt kl 20.00-05.30.