Trafiken leds om vid rondell på Första Långgatan

Masthugget · Den 5-16 december pågår ett arbete som påverkar trafiken vid rondellen på Första Långgatan. Fordonstrafiken samt gång- och cykeltrafiken leds om periodvis – följ orange skyltning.

Ett arbete som ska öka säkerheten i spårvagnstrafiken utförs vid rondellen på Första Långgatan, med start den 5 december klockan 07.00-16.00. Därefter fortsätter det endast nattetid, klockan 21.00-06.00, den 5-16 december.

Medan arbetet pågår kommer rondellen delvis att stängas av och fordonstrafiken samt gång- och cykeltrafiken leds om – följ orange skyltning på plats. Spårvagnstrafiken påverkas däremot inte.