Gång- och cykelbana på Hisingsbron stängs

Den 12-14 december utförs arbeten på Hisingsbron vilket innebär att den östra gång- och cykelbanan stängs av. Gående och cyklister hänvisas till motsatt sida av bron.

Arbeten ska utföras på Hisingsbrons bomanläggningar vilket påverkar gång- och cykeltrafiken. Från den 12 december klockan 06.00 är den östra gång- och cykelbanan avstängd. Under tiden leds trafiken om till motsatt sida av bron. Detta gäller fram till senast den 14 december.

Tänk på att det kan bli mer trafik på den öppna gång- och cykelbanan så ta det försiktigt och anpassa hastigheten!

Bil- och kollektivtrafiken påverkas inte.