Nattliga tunnelavstängningar

Tunnlar · Under nätterna 5-9 september sker underhållsarbeten i tre av Göteborgs tunnlar. Tunnelrör stängs och trafiken leds om, följ orange skyltning.

Under vecka 36, 5-9 september, utförs installationsarbeten kvälls- och nattetid i Lundbytunneln och i Götaledens tunnlar Götatunneln och Gullbergstunneln. Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ orange skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Lundbytunneln

Måndag-tisdag 5-6 september: östergående riktning stängs kl 20.00-05.30.
Tisdag-onsdag 6-7 september: västergående riktning stängs kl 20.00-05.30.

Trafiken i östergående riktning går mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Trafiken i västergående riktning går mot Älvsborgsbron och leds vid avstängning om till det motsatta tunnelröret. Trafiken i östergående riktning mot centrum leds då om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Götaleden

Onsdag-torsdag 7-8 september: västergående riktning stängs kl 21.00-05.30.
Torsdag-fredag 8-9 september: östergående riktning stängs kl 21.00-05.30.

Trafiken i västergående riktning går mot Järntorget och trafiken i östergående riktning går mot Falutorget. Vid avstängning leds trafiken om på lokala gator mellan Falutorget och Järntorgsmotet. Följ orange vägvisning.