Nu är hela Halvors länk redo att öppna

Hisingen · Den 29 april går arbetet med Halvors länk i mål – då öppnar trafikplatsen Vikansmotet och en ny gång- och cykelbana längs Halvors länk.

Byggnationen av Halvors länk – som är en ny tvärförbindelse mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden söder om Assar Gabrielssons väg – startade i slutet av 2019. Merparten blev klar i december 2021 då vägen kunde öppna för trafik.

Den 29 april öppnar även en ny trafikplats på Halvors länk, Vikansmotet, som ansluter det nya logistikcentret vid Halvors äng till det statliga vägnätet. Samma dag är också gång- och cykelbanan längs Halvors länk redo att tas i anspråk av fotgängare och cyklister.

Klicka på bilden för större karta.

Vikansmotet-karta_liten_2204.png

Halvors länk är ett av flera arbeten som utförs i anslutning till Hisingsleden för att förbättra framkomligheten för transporter och göra vägen säkrare.

Mer om projektet kan du läsa hos Trafikverket, länk hittar du under rubriken "Mer information".