Trångt på Nils Ericsonsgatan

Från den 1 april blir det allt mer besvärligt för trafiken på Nils Ericsonsgatan. Välj om möjligt andra vägar.

I tio veckor, från den 1 april och framåt, sker en mängd arbeten på och kring Nils Ericsonsgatan längs Nordstan. Orsaken är framförallt den pågående byggnationen av Västlänken. Arbetena kommer att begränsa framkomligheten, så välj om möjligt alternativa vägar oavsett om du kör bil eller cyklar.

Stor trafikpåverkan
Arbetet sker etappvis med olika påverkan på trafiken. Ett av de mest påverkande arbetena startar andra eller tredje veckan i april, som innebär att två körfält på Nils Ericsonsgatan, i riktning mot Åkareplatsen, periodvis försvinner. Detta gör att bussarna får samsas i samma körfält som övrig trafik, se karta nedan.

Ett körfält kan även komma att stängas på motsatt sida av Nils Ericsonsgatan, men det är oklart när detta sker.

Klicka för större karta:

karta nilsericsonsgatankorfalt_liten_fix.png

Gående och cyklister på samma bana
Gående och cyklister på Nils Ericsonsgatan i båda riktningar kommer alltid fram, men får ibland samsas om samma utrymme. Under en period kommer också delar av gång- och cykelbanan på Nils Ericsonsgatan längs Centralstationen att vara stängd. Trafiken leds om via Drottningtorget. Följ skyltning på plats.

Gående på Nils Ericsonsgatan längs Nordstan kommer alltid att kunna använda ett av två övergångsställen från Nils Ericsonsgatan till hållplats Nordstan.

Anslutning stängs
Den 6 maj stängs förbindelsen mellan Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan, vilket påverkar trafiken som kör ut på Kanaltorgsgatan från Nordstans parkeringshus. I korsningen Kanaltorgsgatan-Nils Ericsonsgatan får trafiken antingen köra höger in på Nils Ericsonsgatan eller vänster in på Nils Ericsonsgatan och vidare mot Södra Sjöfarten. Denna anslutning finns inte idag, men från och med den 6 maj är vänstersvängen möjlig, se karta nedan.

Avstängningen gäller även för gång- och cykeltrafiken, som leds om. Följ orange skyltning.

Klicka för större karta:

karta nilsercisonsgatan1903_liten_fix.png

Större trafikomläggning
Den 17 juni sker en större trafikomläggning i området, som stoppar genomfartstrafiken på Nils Ericsonsgatan i riktning från Åkareplatsen mot E45. Därmed kan du inte köra från Åkareplatsen-hållet till Centralstationens parkering vid Nils Ericsonsterminalen. Istället kommer det att finnas möjlighet att hämta och lämna släkt och vänner vid Åkareplatsen.

Fordonstrafiken kommer dock att kunna köra upp på Götaälvbron samt nå Nordstans parkeringshus. Mer information kommer när trafikomläggningen närmar sig.

Läs mer om arbetena kring Nils Ericsonsgatan