325 personer omkom i trafiken i Sverige under 2018. Det är en ökning med 28 procent jämfört med året innan.

2018 var ett mörkt år i trafiken. Enligt Transportstyrelsens preliminära siffror omkom 325 personer på vägarna i Sverige under förra året, vilket är 72 personer fler än 2017 och att det skett en 28-procentig ökning. Under 2010-talet är det endast år 2011 som haft fler antal omkomna i trafiken.

– Det behövs snabba åtgärder för att rädda fler liv. Över hälften av alla trafikanter kör för fort. Mer än 100 liv per år kan sparas om alla höll hastigheten, säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket, i ett skriftligt uttalande. 

Singelolyckor med motorfordon är den vanligaste olyckstypen när det gäller dödsolyckorna, och här var antalet omkomna förra året – knappt 100 – relativt oförändrat jämfört med året innan.

Något fler omkom i motorcykelolyckor förra året jämfört med 2017, medan antalet omkomna i cykelolyckor minskade något.

Mer information om statistiken över antalet döda i trafiken hittar på Transportstyrelsens hemsida.

Ytterligare information om hur Trafikverket arbetar för att öka säkerheten på vägarna hittar du på Trafikverkets hemsida.