Nytt stråk över Gullbergstunneln öppnat

Foto: Trafik Göteborg

Gående och cyklister har fått en helt ny väg mellan Centralenområdet och Gullbergsstrand. Det nya stråket går delvis på Gullbergstunnelns tak.

I och med den nya passagen har gående och cyklister fått ett tredje alternativ till att ta sig mellan Gullbergsstrandsområdet och centrum söder om E45 Götaleden. Sedan tidigare finns det dels en passage i väster vid Lilla Bommen, dels en passage i öster vid Falutorget. 

Den nya gång- och cykelpassagen öppnades torsdagen den 1 november och går mellan den norra delen av Nils Ericonsterminalen och hörnet av Vikingsgatan-Kilsgatan (se kartan). 

Passagen är av enklare typ och är inte separerad. 

Karta över den nya gång- och cykelpassagen:
karta_liten.JPG

En spännande detalj när det gäller den nya gång- och cykelpassagen är att den till viss del går på taket till den nya Gullbergstunneln, vars byggnation som bekant pågår för fullt. Det nya stråket är den första vägen som anläggs på tunneln, och du som passerar över tunneltaket kan förutom att kolla in bygget av Gullbergstunneln också få en perfekt överblick över byggnationen av nya Hisingsbron. 

Fotnot: Den 7 november sker en större omläggning av trafiken i området kring Gullbergsstrand och Centralenområdet. Mer information om detta hittar du här

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.