Gående och cyklister får en ny väg mellan Centralenområdet och Gullbergsstrand. Det nya stråket går delvis på Gullbergstunnelns tak.

Nu får alla gående och cyklister ett tredje alternativ till att ta sig mellan Gullbergsstrandsområdet och centrum söder om E45 Götaleden. Sedan tidigare finns det som bekant dels en passage i väster vid Lilla Bommen, dels en passage i öster vid Falutorget, men nu öppnas alltså en ny, tredje passage. 

Den nya gång- och cykelpassagen går mellan den norra delen av Nils Ericonsterminalen och hörnet av Vikingsgatan-Kilsgatan (se kartan), och blir en enklare passage av den typ som går genom rondellen vid Bergslagsgatan. 

Enligt entreprenören kommer passagen att öppnas upp någon gång under torsdagen den 1 november. Det är dock osäkert om den är öppen redan på morgonen.

Karta över den nya gång- och cykelpassagen:karta_liten.JPG

En spännande detalj när det gäller den nya gång- och cykelpassagen är att den till viss del går på taket till den nya Gullbergstunneln, vars byggnation som bekant pågår för fullt. Det nya stråket blir den första vägen som anläggs på tunneln, så du som vinner racet över taket den 1 november blir smått historisk och får en kul story att berätta för kompisar, barnbarn eller kollegor.

Fotnot: Den 7 november sker en större omläggning av trafiken i området kring Gullbergsstrand och Centralenområdet. Mer information om detta hittar du här.