Containrar bildar tillfällig passage

Foto: Trafik Göteborg

Gång- och cykeltrafiken som ska upp på Götaälvbron, i riktning mot Hisingen, får en ny tillfällig passage.

Under hösten 2018 utför projekt Hisingsbron pålnings- och spontningsarbeten för rampen till kollektivtrafikbron, öster om påfarten från Nils Ericsonsgatan till Götaälvbron. Arbetet sker nära trafiken och därför ska ett antal containrar placeras ut för att dels fungera som ett bullerskydd, dels som ett skydd mot arbetsområdet i sig. 

Arbete pågår
Arbetet med att placera containrarna runt arbetsområdet har inletts, vilket i nuläget varken påverkar gång- cykel- eller fordonstrafiken. Gående och cyklister kan använda den befintliga gång- och cykelbanan och fordonstrafiken på Nils Ericsonsgatan, i riktning mot Hisingen, kan köra precis som vanligt förbi arbetet. Följ skyltning på plats. 

Ny passage för gående och cyklister
Några av containrarna ska bilda en ny tillfällig passage för gång- och cykeltrafiken som ska upp på Götaälvbron, i riktning mot Hisingen, ungefär där befintlig gång- och cykelbana finns idag. Containrarna är redan monterade, men passagen beräknas inte öppna för trafik förrän nästa vecka. Fram tills dess är den befintliga gång- och cykelbanan öppen. 

Klicka för större karta

karta nilsericsonsgatan_trafikkontoret_liten_fix.png

Containrarna har öppna fönster ut mot Nordstan, är belysta och halksäkrade. Och precis som idag blir passagen enkelriktad för cykeltrafikanter som ska norrut på Götaälvbron och dubbelriktad för gående.

När pålnings- och spontningsarbetet är färdigt, efter årsskiftet, monteras containrarna ner.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.