Trafikpåverkan på Kvibergsvägen

Foto: Trafikverket

Bostadsbyggande påverkar trafiken på Kvibergsvägen i ungefär ett halvår. Periodvis hålls endast ett körfält öppet.

Vägarbetena som ska utföras på och i anslutning till Kvibergsvägen inleddes den 19 november och ska pågå till sommaren 2019. Orsaken är att det nya bostadsområdet Kvibergs Äng ska byggas.

Förutom att gång- och cykelbanor längs Kvibergsvägen ska rustas upp ska anslutande vägar förbättras och få en högre standard. Dessutom ska en ny rondell byggas på Kvibergsvägen, varifrån trafikanter kommer att nå Kvibergsområdet och bostadsområdet Kvibergs Äng. I anslutning till rondellen byggs nya busshållplatser.

Arbetena innebär att framkomligheten på Kvibergsvägen och anslutande vägar periodvis begränsas, samtidigt som samtliga vägar alltid kommer att vara öppna. På Kvibergsvägen kommer trafiken att periodvis få samsas i ett körfält.

Gående och cyklister kommer att ledas om på den sida där arbetet inte pågår.

Se karta nedan för detaljer kring arbetets olika etapper:

kvibergs_ang_LITEN.JPG

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.