Tidigarelagda ändringar vid Gullbergsstrand

Foto: Trafikverket

Under tisdagen inleds trafikförändringarna kring Gullbergsstrand och Gullbergsvass. Var vaksam på den nya infarten till Gullbergsstrand!

Som trafiken.nu tidigare har informerat om sker ett större antal förändringar i trafiken kring Gullbergsstrand, Gullbergsvass och Centralenområdet från och med den 7 november. Läs mer om dessa här. 

Två infarter öppna
För att alla förändringar ska kunna flyta så smidigt som möjligt i händelse av oväntade händelser har vissa moment redan genomförts, samtidigt som andra moment genomförs från och med tisdagskvällen. Följande besked gäller vid 15-tiden på tisdagen: 

- En ny avfart till Gullbergsstrand från E45 har öppnats öster om Falutorget. 

- Den gamla avfarten/infarten in till och ut från Gullbergsstrand är fortfarande öppen men stängs under tisdagskvällen. 

Var vaksam
Du som kommer körande på E45 från Karlstads-/Röde Orm-hållet och ska svänga av mot Gullbergsstrand bör vara uppmärksam på att den nya avfarten dyker upp tidigare än den befintliga avfarten. Trafik som ska till Gullbergsstrand kommer att i tidigt skede ledas över till det högra körfältet, där sammanvävning sker med trafiken från E6 norrifrån. Följ skyltningen och tänk på att anpassa hastigheten! 

Stationsmotet öppnas
Vidare öppnas en ny utfart från Gullbergsstrand i Kämpegatans förlängning kallad Stationsmotet redan under tisdagen, något som sker i god tid innan den gamla avfarten/infarten in till och ut från Gullbergsstrand stängs. I fortsättningen kommer du som ska ut ur Gullbergsstrandsområdet att ha två alternativ: antingen kör du ut via det nya Stationsmotet, eller så väljer du utfarten vid Lilla Bommen som alltså är öppen som vanligt. 

Ny sträckning för E45
Under tisdagskvällen kommer även trafiken på E45 i bägge riktningarna att ledas om till sin nya, tillfälliga sträckning i höjd med logistikterminalen. Du som kör på E45 på den nya sträckningen kommer dock sannolikt inte att märka den nya sträckningen nämnvärt, förutom att E45-sträckan mellan Falutorget och Lilla Bommen nu kommer att ha två platser med trafiksignaler: en vid nya Stationsmotet och en vid den korsning som ersätter Falutorget.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.