Lindholmsallén stängs i västlig riktning

Foto: Trafik Göteborg

Måndagen den 26 november stängs Lindholmsallén på Hisingen i västlig riktning. All fordons-, cykel- och gångtrafik leds om.

Avstängningen gäller på sträckan Regnbågsgatan-Plejadgatan från den 26 november fram till juni 2019. Orsaken är att projekt Karlastaden ska utföra ledningsomläggningar.

Under arbetsperioden leds fordonstrafiken på Lindholmsallén i västlig riktning om via Polstjärnegatan. Tänk på att det finns risk för köer längs Cronackersgatan mot rondellen vid Polstjärnegatan samt längs Polstjärnegatan mot rondellen vid Ceresgatan, se karta nedan. Följ skyltning på plats.

Klicka för större karta

karta lindholmsallén_liten_fix.png

Dessutom försvinner den befintliga gång- och cykelbanan på norra sidan av Lindholmsallén och gående och cyklister kommer att hänvisas till en gång- och cykelbana i den norra trädallén, som byggs inom kort. Precis som tidigare kan den södra gång- och cykelbanan användas.

Kollektivtrafiken påverkas inte utan kan köra som vanligt på Lindholmsallén, förutom i ett fall: buss 55 mot Johanneberg har i nuläget ingen möjlighet att köra in i bussfältet på Lindholmsallén och kan därmed inte stanna på hållplatserna Regnbågsgatan och Pumpgatan. Detta kommer att lösas inom kort men tills vidare får du som är van att ta bussen från nämnda hållplatser välja någon av de övriga bussar som trafikerar Lindholmsallén.  

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.