Långa köer på Gullbergs Strandgata – åtgärder vidtas

Foto: Trafikverket

Natten mellan den 6 och 7 november genomfördes en stor trafikförändring vid Gullbergsstrand, som periodvis har orsakat långa köer på Gullbergs Strandgata. Därför vidtas åtgärder.

Det som i stort skedde var att projekt E45 stängde den befintliga korsningen vid Falutorget och samtidigt öppnade upp Stationsmotet i Kämpegatans förlängning. 

Efter omläggningen har trafiken på E45 flutit på bra, men däremot har det periodvis varit långa köer på Gullbergs Strandgata från Marieholm mot Kämpegatan. Därför har projektet utfört eller ska utföra vissa åtgärder. 

Några av dessa åtgärder är att flaggvakter ska finnas på plats på känsliga punkter för att underlätta framkomligheten på Gullbergs Strandgata. Att korsningen Gullbergs Strandgata-Kämpegatan ska justeras för att förtydliga att de som kommer från Lilla Bommen har väjningsplikt för de som kommer från Marieholm. Att en passage ska målas upp över Kämpegatan för gående och cyklister. 

Mer information om vilka åtgärder som projekt E45 genomför finns här

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.