Gångtunnel rivs vid Rambergsvallen

Foto: Trafik Göteborg

Den 27 november inleds arbetet med att riva gångtunneln under Hjalmar Brantingsgatan vid hållplats Rambergsvallen. Gång- och cykeltrafiken leds om.

Arbetet utförs vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00 och beräknas pågå fram till jul. Räkna med en del buller under rivningen.

Tillfällig övergång för gående och cyklister
Gående och cyklister leds om på en tillfällig gång- och cykelbana längs Hjalmar Brantingsgatan och via en ny tillfällig passage över Hjalmar Brantingsgatan, som ersätter gångtunneln. Passagen kommer att ha trafikljus över vägen och ljus- och ljudsignal över spåret, se karta nedan. Följ orange skyltning.

Klicka för större karta

karta rambergsvallen nov 2018_liten_fix.png

När den nya övergången öppnas kommer fler människor att vara i rörelse kring hållplatsen, då gående och cyklister passerar över Hjalmar Brantingsgatan. Var extra vaksam och ta det lugnt på de omkringliggande gång- och cykelbanorna.

Under byggtiden kommer ett körfält i vardera riktning att hållas öppet på Hjalmar Brantingsgatan. Dessutom sänks hastigheten till 40 kilometer i timmen och ingår i den permanenta trafiklösningen. Kollektivtrafiken går som vanligt från och till Rambergsvallen.

Därför byggs hållplatsen om
I dag är det svårt och otryggt för trafikanterna att ta sig till och från hållplatsen Rambergsvallen på Hisingen och därför ska den rustas upp och tillgänglighetsanpassas. När allt är klart sommaren 2019 passerar gående och cyklister över Hjalmar Brantingsgatan via övergångsställen istället för under gatan i en tunnel.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.