Gång- och cykelväg över Gullbergstunneln stängs

Foto: Trafik Göteborg

Den 23-26 november stängs den nya gång- och cykelvägen mellan Centralenområdet och Gullbergsstrand på grund av arbeten med Gullbergstunneln.

Avstängningen gäller från fredagen den 23 november klockan 09:00 till måndagen den 26 november klockan 15:00. Under arbetets gång leds trafiken om via gång- och cykelbanan vid Stationsmotet i Kämpegatans förlängning. Följ skyltning på plats. 

Gång- och cykelbanan, som delvis går på Gullbergstunnelns tak, öppnades för trafik den 1 november. Därmed har gående och cyklister ytterligare ett alternativ att ta sig mellan Gullbergsstrandsområdet och centrum söder om E45 Götaleden, se karta. 

Klicka för större karta

ny_gcbana_gullberg_ne_181025_liten_fix.jpg

Värt att notera är att gång- och cykelbanan inom kort kommer att separeras med en heldragen linje.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.