Den 19 november startar bygget av en gång- och cykelbana längs Ellesbovägen mellan Rödbo och Kärra. Arbetet påverkar flera trafikslag.

Ellesbovägen, som går parallellt med E6 söder om Kungälv, ska få en gång- och cykelbana. Bygget inleds den 19 november och innebär att ett av två körfält på Ellesbovägen tas i anspråk i sektioner om 250 meter. 

Sänkt hastighet
Eftersom den befintliga vägen är smal kommer hastigheten på vissa ställen att sänkas till 30 kilometer i timmen respektive 50 kilometer i timmen från nuvarande 70 kilometer i timmen. Under arbetsperioden påverkas kollektiv-, bil- och cykeltrafik förbi arbetsområdet. Gå in på Västtrafik för mer information om kollektivtrafiken.

Ökad säkerhet
Cyklister som i dag vill färdas mellan Kungälv och Göteborg hänvisas till Ellesbovägen, som är smal  och där hastigheterna är höga. Därför byggs en ny gång- och cykelväg på Ellesbovägen för att öka säkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter mellan Kungälv och Göteborg. Vägen byggs också för att knyta samman befintliga och planerade gång- och cykelvägar i området.