E45 Götaleden stängs på nytt

Foto: Trafik Göteborg

Även kommande helg stängs E45 Götaleden västerut vid Falutorget. Trafiken leds om – räkna med längre restider.

Helgen den 30 november-3 december stängs E45 Götaleden av för all trafik västerut strax väster om Falutorget (se kartan nedan), vilket även gjordes föregående helg. Orsaken är att en formportal för byggnationen av Hisingsbron ska rivas.

Avstängningen inleds fredagen den 30 november klockan 21.00 och avslutas måndagen den 3 december klockan 05.30.

E45_avstangning_181122_NY_LITEN.jpg

Under helgavstängningen kommer det inte att vara möjligt att köra västerut till Götatunneln på vanligt sätt – det vill säga via E45 Götaleden.

Leds om via Kruthusgatan
Du som kommer körande från Gullbergsmotet och ska västerut mot Götatunneln kommer istället att ledas om via Kruthusgatan. För dig som ska mot centrum blir det ingen ändring - du kör precis som i nuläget på Kruthusgatan. 

Följ skyltningen på plats och kör enligt följande:

– kör västerut till nya, tillfälliga Falutorget;
– sväng vänster (det vill säga söderut, mot Skansen Lejonet) mot den nya vägen över gamla kombiterminalen;
– sväng höger (det vill säga västerut, mot centrum) mot Kruthusgatan.

Tillfällig påfart till Götatunneln
Efter 300-400 meter når du rondellen vid Bergslagsgatan, varifrån du precis som vanligt kör till den tillfälliga påfarten ned till Götatunneln.

Ska du inte ned i Götatunneln utan till exempel ska till Nordstans p-hus eller vidare västerut, så kör du även då precis som vanligt på befintliga vägar.

Trafiken österut på E45 Götaleden mellan Stationsmotet och Falutorget påverkas inte av avstängningen.

Kolla på kartan
Det hela låter krångligare i text än vad det är i verkligheten, så kika gärna lite extra på kartan här ovan för att få en tydlig bild över omledningen.

Som framgår av kartan och texten kommer det alltså att gå utmärkt att nå både Götatunneln och centrum även under helgavstängningarna. 

Var ute i god tid
Vi på Trafik Göteborg vill dock flagga för följande:

Eftersom trafiken som ska västerut mot Götatunneln och trafiken som ska västerut in till centrum kommer att få samsas på Kruthusgatan kan det periodvis bli köer på denna gata. Du som till exempel har en tid att passa på Centralen – du kanske ska lämna eller hämta någon ett visst klockslag – bör därför planera din resa och vara ute i god tid. Ladda ned Trafiken.nu-appen och håll kollen på köläget innan du sätter dig i bilen och kör iväg. Och som alltid: du som har möjlighet till det – ta gärna bussen, cykeln, spårvagnen eller tåget in till centrum under de två aktuella helgerna, och glöm inte att det finns ett flertal pendelparkeringar vid infarterna till Göteborg.

OK att köra via Gullbergsstrand
Som framgår av kartan går det att precis som vanligt köra in till Gullbergsstrandsområdet norr om E45 Götaleden under helgavstängningarna. Det innebär att du som hellre vill välja att köra västerut via Lilla Bommen också har denna möjlighet.

Läs mer om den tillfälliga påfarten till Götatunneln.

Läs mer på Västtrafiks hemsida om pendelparkeringarna vid infarterna till Göteborg.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.