Containerpassage vid Götaälvbron öppen

Foto: Trafik Göteborg

Nu är den tillfälliga gång- och cykelpassagen vid uppfarten till Götaälvbron från landsidan öppen.

Trafiken.nu har tidigare skrivit om containerpassagen som ska skydda gående och cyklister mot Hisingsbrons pålnings- och spontningsarbeten. 

Containrarna är placerade vid uppfarten till Götaälvbron från landsidan, ungefär där befintlig gång- och cykelbana finns idag. Passagen är belyst, halksäkrad och enkelriktad för cykeltrafikanter som ska norrut på Götaälvbron och dubbelriktad för gående.

Fordonstrafiken på Nils Ericsonsgatan, i riktning mot Hisingen, kan köra precis som vanligt förbi arbetet. Följ skyltning på plats.

Containerpassagen är som sagt tillfällig och monteras ner när pålnings- och spontningsarbetet är klart efter årsskiftet.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.