Onsdagen den 7 november stängdes Bergslagsgatan öster om Centralen. Det innebär att trafik från Centralen-hållet som ska österut mot E45 endast kan köra via Kruthusgatan.

Mellan den 7 och 23 november är Bergslagsgatan i höjd med Regionens Hus avstängd. Det innebär att du som kommer körande från Centralen-hållet och ska österut mot E45 inte kan välja Partihandelsgatan. 

Översiktlig karta över aktuell avstängning: 
bergslagsgatan_181107_liten.JPG

Under nämnda tidsperiod blir det istället endast möjligt att köra österut mot E45 via Kruthusgatan och den nya vägen över kombiterminalen. 

Ny väg byggs
Orsaken till den tillfälliga stängningen av Bergslagsgatan/Partihandelsgatan är att den nya Gullbergsvassgatan samt korsningen Gullbergsvassgatan-Bergslagsgatan håller på att färdigställas. Gullbergsvassgatan öppnar den 23 november, och samtidigt öppnar Partihandelsgatan österut igen. 

Kruthusgatan stängs
Samma datum, det vill säga den 23 november, är Kruthusgatan planerad att stängas för genomfartstrafik. Det innebär att det då inte längre blir möjligt att köra in till Kruthusgatan från Bergslagsgatan, och att det heller inte går att köra ut från Kruthusgatan till Bergslagsgatan och vidare västerut.

Omväg via Falutorget
I händelse av att Kruthusgatan stängs från och med den 23 november måste du köra via det nya Falutorget, alternativt komma körande längre österifrån via den östra delen av Gullbergsvassgatan. 

Det kommer fortfarande att vara möjligt att nå "baksidan" av Göteborgs Central via Kruthusgatan även efter nämnda stängning den 23 november. 

Läs mer om de nya vägarna i området kring Gullbergsstrand, Gullbergsvass och Centralenområdet här.