Från den 3 december beräknas beläggningsarbeten pågå på Artillerigatan i Gamlestaden, som periodvis påverkar trafiken.

Under dagtid mellan klockan 09:00 och 15:00 kan ett av två körfält på Artillerigatan komma att stängas av i västergående riktning. Då får fordonstrafiken samsas i ett körfält.

Även under nattetid mellan klockan 20:00 och 05:00 utförs beläggningsarbeten och då kan ena riktningen stängas av helt. Trafiken släpps då fram växelvis i det öppna körfältet av flaggvakter. Alltså kommer fordonstrafiken alltid fram, men framkomligheten är periodvis begränsad.

Detsamma gäller kollektivtrafiken som trafikerar sträckan. Gå in på Västtrafik för mer information.

Arbetet håller på som längst till den 21 december.

Läs mer om kollektivtrafiken på Västtrafiks hemsida