Undantag för trängselskatt i Backa

Foto: Trafikverket

Regeringen sa ja till Backaundantaget. Från och med 1 maj kommer endast genomfartstrafiken beskattas.

Nu är det klart att Backaborna ska kunna göra vardagliga ärenden inom stadsdelen utan att betala trängselskatt, detta sedan regeringen beslutat om Backaundantaget. Undantaget träder i kraft den 1 maj 2018 och innebär att endast fordonstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas.

Trängselskatten i Backa utformades för att undvika genomfartstrafik men det innebar också att alla som åkte in i och ut ur Backa måste betala trängselskatt. För boende i Backa betydde det även trängselskatt vid kortare vardagsresor för att åka och handla eller hämta och lämna barn på förskolan.

Vad innebär det nya undantaget?
Det nya undantaget gäller i Backaområdet och betalstationerna med nummer 17-21, det vill säga vid på- och avfarterna mellan Backa och E6 Norr om Tingstad. Tidigare beskattades alla fordonsägare, vars bil passerade det ovannämnda betalstationerna, med den nya lagändringen kommer endast fordonsägare vars bil passerar genom Backaområdet att betala trängselskatt.

Kontrollpunkter införs
För att undantaget ska fungera har nya portaler, så kallade kontrollpunkter, placerats väster om Backa. Huvudregeln är att betalstationerna med nummer 17-21 är fria från trängselskatt men att genomfartstrafiken beskattas. Endast den som passerar en kontrollpunkt före eller efter någon av dessa betalstationer inom 30 minuter kommer att beskattas. Beloppet som tas ut baseras på vilken tid fordonet passerade.

Undantaget gäller från den 1 maj 2018 och kommer vara permanent fram till dess att Riksdagen beslutar något annat. 

Vill du veta mer om Backaundantaget hittar du information hos Transportstyrelsen.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.