Störningar i Partihandelsområdet

Foto: Trafik Göteborg

Den 5 mars påbörjas pålnings- och spontarbete på Fruktgatan i Partihandelsområdet, som en förberedelse inför bygget av Olskroken planskildhet.

Pålnings- och spontarbete påbörjas den 5 mars på Fruktgatan i Partihandelsområdet för att förbereda bygget av Olskroken planskildhet, som ska starta under 2018.

Arbetet pågår dagtid mellan klockan 07:00 och 19:00 och ska hålla på i cirka tre månader. Bullerstörningar kommer förekomma.

Under vecka 12, det vill säga från den 19 mars, påbörjas bygget av en ny trafiklösning i Partihandelsområdet. Då kommer delar av Fruktgatan att vara avstängd (se karta). Delen närmast Partihandelsförbindelsen ska fortfarande vara öppen för trafik, men framkomligheten blir begränsad. Grönsaksgatan och Blomstergatan blir enkelriktade. Grönsaksgatan är öppen för norrgående trafik, och Blomstergatan för södergående trafik. Följ skyltning på plats.

Se karta nedan:

När bygget av Olskroken planskildhet är klart, alltså omkring år 2025, kommer hela Fruktgatan att öppnas för trafik.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.