Schaktarbete på Kongahällavägen

Foto: Trafikverket

Den kommande veckan väntas ett körfält stängas av på Kongahällavägen, i höjd med Domarringsgatan, på grund av schaktarbeten. Det innebär begränsad framkomlighet för fordons- och kollektivtrafiken.

Med beräknad start den 19 mars pågår ett schaktarbete på Kongahällavägen, i höjd med Domarringsgatan, som gör att ett avsvängningskörfält stängs av. Avstängningen innebär att fordon som kommer från Torslanda och ska köra vänster in på Domarringsgatan måste ta vänstersvängen från den ordinarie körbanan. Effekten blir att de fordonen blockerar för de som ska köra i norrgående riktning mot Björlanda och att det därmed kan bildas köer i rusningstimmarna. 

Det är inte bara fordonstrafiken som påverkas av arbetet utan flera busslinjer trafikerar Kongahällavägen. Gå in på Västtrafik för uppdaterad information.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.