Omledning i Högsbo

Foto: Trafik Göteborg

Ett broarbete på Högsboleden stänger påfarten från Högsbogatan och påverkar bil-, gång- och cykeltrafiken.

Arbetet som ska utföras gäller bron som är belägen på Högsboleden mellan Högsbogatan och Slottsskogsgatan och kommer att pågå mellan den 12 mars och 28 april. Under denna tid stängs ett körfält på leden av i vardera riktning, samtidigt som ett körfält i vardera riktning alltid är öppet. 

Arbetet innebär att påfarten till Högsboleden från Högsbogatan stängs av och att trafiken söderifrån mot Högsboleden leds om med hjälp av orange hänvisning. 

För trafiken österifrån i riktning mot Guldmyntsgatan kommer det hela tiden vara möjligt att svänga av från Högsboleden strax efter bron. 

Broarbetet innebär också att gång- och cykelbron under den aktuella bron stängs av och att gående och cyklister leds om på lokala gator. 

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.