Karlavagnsgatan stängs för genomfartstrafik

Foto: Trafik Göteborg (arkivbild)

Från och med den 3 april stängs Karlavagnsgatan på Lindholmen av och blir återvändsgata. Orsaken är byggnationen av Karlastaden.

Avstängningen innebär att Karlavagnsgatan stängs av strax väster om korsningen Karlavagnsgatan–Polstjärnegatan och därifrån i en sträcka av cirka 100 meter västerut. 

Med start den 3 april kommer trafik som ska in till Karlavagnsgatan därmed endast att kunna välja mellan att köra direkt via Lindholmsallén, eller via rondellen Ceresgatan–Plejadgatan–Lindholmsallén. 

Anledningen till att Karlavagnsgatan stängs för genomfartstrafik är som ovan nämns den kommande byggnationen av Karlastaden och det omtalade Karlavagnstornet. 

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.