Fortsatta arbeten i Götatunneln

Foto: Trafikverket

Installationsarbetena i Götatunneln fortsätter. Håll kollen på tiderna med hjälp av vårt veckoschema.

Sedan i höstas pågår ett arbete kvälls- och nattetid med att installera ett brandbekämpningssystem i Götatunneln. Arbetet pågår i det norra röret och väntas hålla på till början av maj. 

När arbetet pågår i det norra röret – där trafiken går i riktning mot Järntorget – är detta rör stängt. Trafiken mot Järntorget leds då om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. 

Förutom installationsarbetet i det norra röret pågår även annat underhållsarbete i Götatunneln den kommande perioden. Då berörs det södra röret, där trafiken går i riktning mot Lilla Bommen. Även då leds trafiken om på lokala gator med hjälp av orange skyltning. 

Så här ser tidsschemat ut för arbetena i Götatunneln den närmaste tidsperioden:

- 4-5 mars kl 21:00-05:30: norra röret stängt 
- 5-6 mars kl 21:00-05:30: norra röret stängt
- 6-7 mars kl 21:00-05:30: norra röret stängt
- 7-8 mars kl 21:00-05:30: norra röret stängt
- 8-9 mars kl 21:00-05:30: norra röret stängt
- 9-10 mars kl 21:00-05:30: södra röret stängt (endast tunneltvätt)

Tänk på att nedsatt framkomlighet gäller i anslutning till Götatunneln under tiden som respektive tunnelrör är stängt. Planera din körning och visa hänsyn i trafiken.

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.